تبلیغات
|Girly competitions| - مسـابقـه نویسنـده ی برتـر |Girly competitions| - مسـابقـه نویسنـده ی برتـر
Orangegirl
،مسابقه ی نویسنده ی برتر مربوط میشه به نویسندگی

.همونطور که از اسمش معلومه

شش مرحله ست و حذفی نداره، به جز کسایی که متن رو سر موقع نفرستن

نمره هم نداره و میشه درکل گفت که توصیفیه

.اما در مرحله ی ششم بهترین نفر انتخاب میشه در مجموع کل مراحل

.. بعضی وقتا داستانَکه ، بعضی وقتا متن کوتاهه، بعضی وقتا توصیفه و

..و این رو هم بگم که من چون خودم نویسنده م ( اگر قابل بدونین ) سختگیریم زیاده

( فاتحه مع الصلوات )

.نه شوخی کردم  ولی به هرحال یکم سختگیرم..وَ فکر کنم متوجه شده باشین

راستی.نویسنده ی " برتر " صرفا به این معنی نیست که اگر یه نفر برنده شد

♥ نفرات دیگر برتر نیستن..این چیزی از ارزش های شُما کم نمیکنه

.ظرفیتش هم شش نفره

راستی وب رمانیم! کلیــک

: لیست شرکت کنندگان

 نـام شرکت کننده آدرس وبش سابقه ی نویسندگی؟
 Hülya hulya-latifeh.mihanblog.com بلـه ♥
 Miss Celine magicalstories.mihanblog.com
competition12.mihanblog.com
 بلـه ♥
 Twilight ponysity.mihanblog.com فعلـا نگفتـن
 #Minami Eli# roman-e.mihanblog.com بلـه ♥
 فاطمه
Miss.Styles
 qasresoorati.blogsky.com
1dislife.mihanblog.com
 فعلـا نگفتـن
فعلـا نگفتـن