تبلیغات
|Girly competitions| - مرحله اول دختر غیر کره ای |Girly competitions| - مرحله اول دختر غیر کره ای
Orangegirl

مرحله اول دختر غیر کره ای نفهمیدم چه کسی گُفت حرف های واقعی در دعوا

!! زده می شوند

، درست است هیچکدام در دعوا

! جرئت و غرورش را نداریم که در آغوش بکشیم

، اما اگر دوستدار واقعی باشی

..♥ می فهمی هیچکس عزیزدلش را با حرف های " واقعی " اذیت نمیکند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ سلـآم خوبین

! به مرحله اول خوش اومدید

موضوع این مرحله ، دختریه که حباب درست کنه

( حتما لازم نیست ایرانی باشه .. من این عکس رو دوست داشتم و گذاشتم )

: نکات مثبت

کیفیت عالی ( من چون عکسم رو کوچیک کردم کیفیتش خوب نشده روش کلیک کنید بزرگ شه )

محلش نسبتا تاریک باشه

: نکات منفی

آدرس ، کیفیت بد

^-^ منتظر عکساتونم..مهلت تا پس فردا
هانیه (هانی شیطون)


نکات مثبت: دوتا دختر ، تیپ قشنگ ، درحال خنده

نکته ی منفی: یکم کیفیت

نمره: 98

 وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نادیــــآ جون


نکات مثبت: محل نسبتا تاریک ، خوشگل

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

hülya


نکات مثبت: با نمک ، پشتش درخته

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرناز:


♥ نکات مثبت: تاریک ، نازه

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اکتویا


♥ نکات مثبت : تل ، توی طبیعت ، دراز کشیده ، پیرهن خوشگلش

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Fairy of shine


نکات مثبت : دو تا دختر ، توی طبیعت ، دستبند

نکات منفی: کیفیتش

نمره: 98

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
×CM()