تبلیغات
|Girly competitions| - مرحله دوم دختر غیر کره ای |Girly competitions| - مرحله دوم دختر غیر کره ای
Orangegirl

مرحله دوم دختر غیر کره ای ، اینـآ رو گفتم که

!! فرهاد بره گوش کنه

شیرین ، مال قصه بـود

!!!!!!.. قصه رو فرامــوش کنه

( آهنگ شیریـن )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:) سلـآم ، به مرحله ی 2 خوش اومدین

اکتویا و fairy of shine عکس ندادن

ولی اگه عکس بدن تا مرحله سه حذف نمیشن !

موضوع این مرحله مون: دختر زیر آب

نکات مثبت : کیفیت خوب ، بدون آدرس ، گردنبند ، آرایش ( نه خیلی!! )

نکات منفی : بی کیفیت ، آدرس دار ، آرایش غلیظ

♥ مهلت تا پس فردا
فرناز


نکات مثبت : آرایش ملایم ، کلاه

نکات منفی : اصلـا

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هانیه (هانی شیطون)


نکات مثبت : پیرهن خوشگل ، انعکاس توی آب ، موهاش ، کفشش

نکات منفی : کیفیت و آدرس

نمره: 98 ( به دلیل نکات مثبت زیاد یه نمره ارفاق میشه )

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـــادیا جون

نکات مثبت : پیرهنش ، آرایش ملایمش ، لبخند آرومش

نکات منفی: آدرس

نمره: 99

♥ وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Fairy of shine


نکات مثبت : پیرهنش ، موهاش

نکات منفی: کیفیت

نمره: 99

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اکتویا


نکات مثبت : کشتی ، نور توی آب

نکات منفی: صورتش خیلی مشخص نیست

نمره: 98

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
×CM()