تبلیغات
|Girly competitions| - مرحله سوم دختر غیر کره ای |Girly competitions| - مرحله سوم دختر غیر کره ای
Orangegirl

مرحله سوم دختر غیر کره ای با خنده ایم 

! که خنده جا نمونه

مثل رنگِ گرمِ سادگیمون

♥ یا رویاهای توی بچگیمون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلـــآم

خب مرحله ی سوم دختر غیر کره ای هم اومد

موضوع این مرحله مون دختر در حال خنده ست

راستی هولیـا جون عکس نداد..اگه این مرحله رو هم عکس نده حذف میشه

نکات مثبت : زیر ماه باشه ، تیپ خوشگل ، کیفیت خوب

نکات منفی: آدرس و کیفیت

 مهلت تا پس فردا..بای
اکتویا


نکات مثبت: حباب ها ، چتر ، رنگ بندی خوشگل

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـــادیا جون


^-^ نکات مثبت : دوچرخه ، کلاه ، عینک ، تو خیابون ، پس زمینه لپ تابمه

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرناز


نکات مثبت : موهاش ، نگاهش ، توی طبیعت

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هانیه (هانی شیطون)


نکات مثبت : خنده ی ناز ، لباس خوشگل ، هیلاری داف

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Fairy of shine


نکات مثبت : تیپ خوشگل ، کلاهش

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
×CM()