تبلیغات
|Girly competitions| - مرحله سوم افراد مشهور |Girly competitions| - مرحله سوم افراد مشهور
Orangegirl

مرحله سوم افراد مشهور به بعضیام باید گفت:

اینقدر که شما واسه حفظ غرورت تلاش کردی

،برای حفظ اعصابت تلاش میکردی

!!!!! الان به تنهایی سفیر یونیسف می بودی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟سلـــآم خوبید؟ چه خبرا

:)) موضوع این بار یه عکس از گیزِم کاراجا بازیگر ترکیه

خب همه هم مرحله پیش عکساشون رو داده بودن

از این مرحله سختی بیشتر میشه حذفی هم داریم

نکات مثبت: کیفیت خوب ، جدید ، بیرون

نکات منفی: کیفیت و آدرس

 مهلت تا پس فردا..منتظرتونم


هانیه (هانی شیطون)


نکات مثبت : روسری دور گردنش ، تو ماشین ، سلفی

نکات منفی: چشم سمت چپش خیلی مشخص نیست

نمره: 98

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اکتویا


نکات مثبت: پیرهن خوشگل ، گردنبند ، لب دریا

!!! نکات منفی: خیلی خیلی کوچیک

نمره: 96

وضعیت: میری مرحله بعد ( اگه از مرحله چهارم این نمره باشه حذف میشید )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Miss Celine


( فایلش رو پست بالا نمیومد واسه همین اینجوری گذاشتم )

♥ نکات مثبت : خیلی ناز و خوشگل ، عکسش توی کارا سودا

نکات منفی: نداره

نمره : 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرناز


نکات مثبت : توی طبیعت ، لباسش ، موهاش

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

hulya


نکات مثبت : ناز ، مدل بستن موهاش

نکات منفی : نداره

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Fairy of shine


♥ نکات مثبت : گردنبندش ، عینکش ، مال فیلم کارا سودا

نکات منفی: کیفیتش میتونست بهتر باشه

نمره: 99

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
×CM()