تبلیغات
|Girly competitions| - مرحله چهارم افراد مشهور |Girly competitions| - مرحله چهارم افراد مشهور
Orangegirl

مرحله چهارم افراد مشهور - اینقدر خیال بافی نکن.واقعیتا رو ببین

!+ از کجا معلوم واقعیتا واقعی باشن

بعضی وقتا واقعیت چیزیه که ما ساختیمش نه اون چیزی که

..قراردادی هست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

!سلـآم 

متن بالا رو به شدت دوست دارممم

خب از این مرحله سختگیری بیشتره و حذفی داریم

پس بهترین عکسا رو بدید

 راستی حذفی نداشتیم

موضوع این مرحله ، یه عکس از هالزی بدید که گوشی دستش باشه

( میتونه در حال سلفی گرفتن هم باشه )

نکات مثبت : تیپ خوشگل ، عکس جدید ، کیفیت خوب و بدون آدرس

نکات منفی: کیفیت بد و آدرس دار

♥♥ مهلتم که مثل همیشه تا پس فردا..ببینم چه میکنید دخترا
اکتویا


نکات مثبت : گوشیش ، لاکش ، تیپ باحالش

نکات منفی: محیطش میتونست بهتر باشه

نمره : 99

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Fairy of shine


نکات مثبت : گوشیش ، تیپش ، کلاهش

نکات منفی: یکم عکسش روشن تر بود بهتر بود

نمره: 99/5

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرناز


نکات مثبت : عکس دو تیکه ، کلاهش ، تیپش ، تو اتاق

نکات منفی: کیفیتش میتونست بهتر باشه

نمره: 99/75


وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هانیه (هانی شیطون)


نکات مثبت : تیپ باحال ، توی فروشگاه لباس

نکات منفی: کیفیت

نمره: 99

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Miss Celine


نکات مثبت : تیپش ، کلاه ، توی استودیو

نکات منفی: کیفیت

نمره: 97

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
×CM()