تبلیغات
|Girly competitions| - مرحله پنجم دختر کره ای |Girly competitions| - مرحله پنجم دختر کره ای
Orangegirl

مرحله پنجم دختر کره ای - نشود فاش کسی

" اسکرین شات "

- راز میان

" اسکرین شات "

- من و تو

" اسکرین شات "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متـن بالا = 

سلـــــامی پُر انرژی به همتون

خب به مرحله ی پنجم خوش اومدید

..الحمدالله حذفی نداشتیم

خب موضوع این مرحله ، دختر کره ایه که صورتش ( یا نصف صورتش ) رو پوشونده باشه

..میتونه با دستش باشه یا با نوشیدنی و

نکات مثبت : توی طبیعت ، با دستش باشه بهتره ، موهای باز ، لباس آستین بلند

نکات منفی : کیفیت بد ، آدرس دار ، فقط یکم از صورتش پوشیده باشه

!مهلتم که مثل همیشه.منتظرتونم
هانیه (هانی شیطون)


نکات مثبت : موهای باز ، لباس آستین بلند ، با دستش صورتشو گرفته ،

لاکش ، کیفیت خوب

نکات منفی: پیدا نکردم

نمره: 100

وضعیت: با بنز میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Fairy of shine


نکات مثبت : با دستش قلب درست کرده ، موهای باز ، لباس آستین بلند

نکات منفی : فقط یکم از صورتش پوشونده شده + کیفیتش میتونست بهتر باشه

نمره: 96

وضعیت: متاسفانه حذف شدی گلم :(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرناز


نکات مثبت : کیفیت خوب ، با دستش ، موهای باز ، دستبندها ، تو خیابون

نکات منفی: خط وسط عکس

نمره: 98

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـآرانا


نکات مثبت : بیرون ، با دستش پوشونده ، لباس آستین بلند ، موهای باز ،

لاکش ، تیپش ، کیفیت عالی

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: با بوگاتی میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
×CM()