تبلیغات
|Girly competitions| - مرحله پنجم دختر غیر کره ای |Girly competitions| - مرحله پنجم دختر غیر کره ای
Orangegirl

مرحله پنجم دختر غیر کره ای ،من تا یک سال دیگه که دوباره ببینمت

♥..به همون چند لحظه نگاه فکر میکنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:)♥

سلــام به مرحله ی پنجم خوش اومدید

.الحمدالله حذفی نداشتیم

..موضوع این مرحله ، دختریه که موهاشو باد ببره

نکات مثبت : موهای قهوه ای ، چشمای بسته ، دستای تو هم گره خورده ، کیفیت خوب ،

هوای گرفته

نکات منفی : کیفیت بد ، آدرس

چون نکات مثبتش زیاده به شدت سختگیری میشه

♥♥ مهلت مثل همیشه..فعلا بای تا های

نکات مثبت : موهای قهوه ای ، کیفیت عالی ، شال گردن

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـــادیا جون


نکات مثبت : هوای گرفته ، گردنبند ، موهای قهوه ای ، کیفیت عالی

نکات منفی: نمیبینم

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Fairy of shine


نکات مثبت : چشمای بسته

نکات منفی: بکگراند ، کیفیت

نمره: 96

وضعیت: متاسفانه حذف شدی گلم :(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرناز


نکات مثبت : موهای قهوه ای ، هوای گرفته

نکات مثبت: یکم کیفیتش

نمره: 99/5

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اکتویا


نکات مثبت : گوشواره و گردنبند ، کیفیت عالی

*-* من عاشق چشماش شدم

نکات منفی: نمیبینم

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
×CM()