تبلیغات
|Girly competitions| - مرحله پنجم افراد مشهور |Girly competitions| - مرحله پنجم افراد مشهور
Orangegirl

مرحله پنجم افراد مشهور ؟سرش شلوغه

؟وقت نداره

، خلوت که شد

!! احمقی اگه آدم حسابش کنی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلــام به مرحله ی پنجم ولکام شدید

..متاسفانه هولیـا جونم حذف شد چون عکس نداد

خب موضوع این مرحله ، یه عکس از جی جی حدید بدید که چهار زانو نشسته باشخ

نکات مثبت : موهای باز ، نگاهش به دوربین نباشه ، لباس آستین بلند ، کفش سفید

کیفیت خوب ، گوشواره ( کلا هرچیزی که مثل گوشواره باشه.گردنبند،عینک،کلاه و... )

نکات منفی: کیفیت بد ، آدرس ، عکس قدیمی

^-^ مهلتم مثل همیشه.منتظر عکساتونم
هانیه (هانی شیطون)


نکات مثبت : موهای باز ، لباس آستین بلند ، لاکش ، عینکش ، کفش سفید

نکات منفی: نداره

( چون عکسُ کوچیک کردم بی کیفیت به نظر میاد.روش بزنید بزرگ میشه )

نمره: 100

وضعیت: شوت شدی مرحله بعدی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اکتویا


نکات مثبت : موهای باز ، موهای فانتزی ، لباس آستین بلند ، لاکش ، کفش سفید

نکات منفی : تیپش میتونست بهتر باشه

نمره: 98

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Fairy of shine


نکات مثبت : لباس آستین بلند ، موهای باز

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Miss Celine


نکات مثبت : موهای باز ، لباس آستین بلند ، کلاه ، عکس هفت تیکه ، کفش سفید

نکات منفی: کیفیتش

نمره: 98/5

وضعیت: رفتی مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرناز


نکات مثبت : نگاهش به دوربین نیست ، کفش سفید ، موهای باز ، کیفیت خوب ،

لباس آستین بلند

؟!نکات منفی: مگه میشه داشته باشی

نمره: 100

وضعیت: با جت اسکی میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
×CM()