تبلیغات
|Girly competitions| - مرحله ششم دختر کره ای |Girly competitions| - مرحله ششم دختر کره ای
Orangegirl

مرحله ششم دختر کره ای ، میخوام فراموشت کنم

! خاموشت کنم همین امروز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلــام

؟خوبید

به مرحله ی ششم خوش اومدید

خب مرحله ی قبل fairy of shine حذف شد

♥ اُمیدوارم ناراحت نشده باشی عزیزکم

موضوع این مرحله مون دختر کره ایه که درحال آشپزی کردن باشه

نکات مثبت : بیرون از خونه ، شب باشه ، موهای بسته ، لباس آستین بلند ،

 غذاهای خوشگل

نکات منفی : کیفیت پایین و آدرس دار

مهلت مثل همیشه..مرحله ی بعدی مرحله آخره پس حسابی حواستون جمع باشهـ
هانیه (هانی شیطون)


نکات مثبت : موهای بسته ، لباس آستین بلند ( آستین بلنده فقط آستینشو داده بالا ، عینک

نکات منفی: نمیبینم

نمره: 100

وضعیت: بدو مرحله بعدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرناز


 نکات مثبت : موهای بسته ، لباس آستین بلند ، پسر پشت سرش بامزه س

نکات منفی: کاش محیطش بهتر بود

نمره: 98

وضعیت: میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـآرانا


نکات مثبت : بامزه س ، دسرش خوشگله

نکات منفی: کیفیت

نمره: 98

وضعیت: رفتی مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
×CM()