تبلیغات
|Girly competitions| - مرحله ششم دختر غیر کره ای |Girly competitions| - مرحله ششم دختر غیر کره ای
Orangegirl

مرحله ششم دختر غیر کره ای ..بعضی حرفا هی جمع میشه

، جمع میشه

!!!همه رو که با هم میگی جنگ میشه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خــــب سلـــــــــــام

به مرحله ی ششم خوش اومدین

یه مرحله به مرحله آخر مونده پس توقع دارم بترکونینــــــا

راستی fairy of shine جان حذف شد

♥ امیدوارم ناراحت نشی عزیزکم

خب موضوع این مرحله دختریه که به دیوار آجری تکیه کرده باشه

نکات مثبت : دختر شاد یا در حال خنده ، موهای باز ، لباس آستین بلند ، جواهرات ، لاک ، کیفیت

نکات منفی : کیفیت بد و آدرس دار

مهلتم که مثل همیشه.منتظرتونممم
فرناز


نکات مثبت : موهای باز ، لباس آستین بلند ، لاک ، کیفیتش

نکات منفی: با پشتش تکیه میداد بهتر بود

نمره: 98

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هانیه (هانی شیطون)


نکات مثبت : موهای باز ، لباس آستین بلند ، ساعتش

نکات منفی: کیفیت

نمره: 98

وضعیت: رفتی مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــآدیا جون


نکات مثبت : با دوستاش ، کلاه و عینک ، موهای باز ، دختر درحال خنده ، کیفیت عالی

؟! نکات منفی: یه عالمه نکات مثبت داشت مگه میشه منفی داشته باشه

نمره: 100

وضعیت: با بنز میری مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
×CM()