تبلیغات
|Girly competitions| - مرحله ششم افراد مشهور |Girly competitions| - مرحله ششم افراد مشهور
Orangegirl

مرحله ششم افراد مشهور ؟! یه بار یکی ازم پرسید: عشق یا پیتزا

: منم از اون ته داد زدم

!!!! آبجی سس اضافه هم یادت نره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالایی منم

!!والا تو این دوره زمونه که نمیشه زرتی عاشق شد که

..خب به مرحله ی جدید ولکام شدین

مرحله ی قبلی هم حذفی نداشتیم خداروشکر

موضوع این مرحله یه عکس از نایل هوران با پیتزا

نکات مثبت : متحرک ، گوشی دستش باشه ، ساعت یا دستبند

نکات منفی : کیفیتش خوب نباشه و آدرس داشته باشه

( مال من آدرس داشتش چون برنامه م توی لپ تاب نبود وگرنه آدرسشو برمیداشتم )

! مهلتتون مثل همیشه تا پس فردا..منتظرمــ..بترکونینا
هانیه (هانی شیطون)


نکات مثبت : ساعتش ، پیتزاش کِش اومده

نکات منفی: کیفیت

نمره: 99

وضعیت: میری مرحله بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرناز


نکات مثبت : لوییس پشتش، جوجه ایرلندیممم چقدر بامزه افتاده

نکات منفی: کیفیتش

نمره: 98

وضعیت: رفتی مرحله بعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Miss Celine


نکات مثبت : تکستش ، بامزه ست

( ساعت و.. رو نمیشه نکات حساب کرد چون تکراریه )

نکات منفی: آدرس و یه کوچولو کیفیت

نمره: 97/5

وضعیت: لب مرز بودیا ! رفتی فینال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
×CM()