تبلیغات
|Girly competitions| - مرحله آخر دختر غیر کره ای |Girly competitions| - مرحله آخر دختر غیر کره ای
Orangegirl

مرحله آخر دختر غیر کره ای دلـم گرمه جونی واسه جونم

♥.. ای جونــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلام به مرحله ی آخر خوش اومدید

متاسفانه اکتویا جون حذف شد چون عکس نداد

امیدوارم ناراحت نشده باشی عزیزم

خب موضوع این مرحله دختریه که درحال تزیین کردن اتاق باشه

نکات مثبت : موهای باز ، شلوارک ، گیاه تو اتاق ، آینه ، عکس ، کیفیت خوب ، پشت به دوربین

نکات منفی: کیفیت و آدرس ، توی اتاق تزیین شده باشه ولی خودش درحال تزیین کردن نباشه

خب تا پس فردا فرصت دارید..بعدش میانگین نمرات رو میزاریم و نفرات اول تا سوم 

مشخص بشه

*-* منتظرم
هانیه (هانی شیطون)


نکات مثبت : موهای باز ، عکس ، پشت به دوربین

نکات منفی : نمیبینم

نمره : 100

وضعیت: مشخص نیست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرناز


نکات مثبت : دستبندش ، موهای باز ، پشت به دوربین ، عکس

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: مشخص نیست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نــآدیا جون


نکات مثبت : موهای باز ، شلوارک ، توی اتاق ، نگاهش به دوربین نیست ، کیفیت خوب

نکات منفی: نداره

نمره: 100

وضعیت: مشخص نیست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
×CM()