تبلیغات
|Girly competitions| - نتایج شرکت کنندگان دختر کره ای |Girly competitions| - نتایج شرکت کنندگان دختر کره ای
Orangegirl

نتایج شرکت کنندگان دختر کره ای  سلــــــــــــــام

بالاخره به نتایج خوش اومدیــــــد

؟!دوست داری نتیجه تو ببینی

 ؟!زرنگی

^-^ بـایـد اول بـری ادامـه

بــدو
خب بالاخره اومدی

 آفرین

حالا نوبت اعلام نایجه

میانگین نمرات رو با تقریب کمتر از یک دهم قطع کردم

:نفر سوم


برو پایین تر


پایین تررسیدیم

 فـرنـاز با 90.1 امتیاز

:نفر دوم

یه خورده بیشتر

 هـانـیـه با 90.2 امتیاز

..و نفر اول کسی نیست جز
!! بـارانـا با 90.6 امتیاز

آفــرین به همتـــون

♥ جایزه هاتون در اسرع وقت داده میشه     
×CM()