تبلیغات
|Girly competitions| - نتایج شرکت کنندگان افراد مشهور |Girly competitions| - نتایج شرکت کنندگان افراد مشهور
Orangegirl

نتایج شرکت کنندگان افراد مشهور سلـــــــــآم

؟؟ خوبین

بالاخره به نتایج رسیدیـــــم

!؟ خُب دوست دارین نتایجو ببینین

..به حق چیزای ندیده

!!!!!!! اول باید بری ادامه
خُب بالاخره رسیدی

 آفرین

حــــالـــــــــا

..نفر سوم کسی نیست جز

؟زرنگی

وااااا چرا اینجوری نگاه میکنی

! بپر پایین دیگه


پایین تر عزیزم

!!!!! دِ میگم پایین تر هی وایساده نگاه میکنه سلیــن با 98.5 امتیــاز

نفر دوم:

 هانیه با 99 امتیاز

خخخخ دوباره دوم شدی

چون جایزه نرم افزارای ادیت رو بهت میدم ، دوباره نمیدم دیگه! به جاش دوباره نظر میدم

..و نفر اول کسی نیست جــــــز


فــــرنــــــاز

!!!!!!!! با 99.5 امتیاز

آفـــــریــــــن به همگـــــی     
×CM()