تبلیغات
|Girly competitions| - نتایج شرکت کنندگان دختر غیر کره ای |Girly competitions| - نتایج شرکت کنندگان دختر غیر کره ای
Orangegirl

نتایج شرکت کنندگان دختر غیر کره ای !!!!!سلــــــام

؟خوبید

بالاخــــــــــــره نتایج رو آوردم

برین ادامه تا ببینین
 خب اومدی

زود تند سریع میریم نتایجو ببینیم

؟نفر سوم کیهخــــــب


نفر سوم: 

 هانیه جون با 99.1 امتیاز

نفر دوم:

 فرناز جون با 99.6 امتیاز

و نفر اول کسی نیست جـــــز !!!!!!نادیا جـــــون با 99.8 امتیاز

آفـــــــرین همـــــــــــــــــــگی     
×CM()