تبلیغات
|Girly competitions| - مـرحلـه سـوم فتـوگرافـی |Girly competitions| - مـرحلـه سـوم فتـوگرافـی
Orangegirl

مـرحلـه سـوم فتـوگرافـی نبـاشی توی واژه هام ، من از دلت نمیگذرم

.. من از نبودنت بازم ، شعرو به گریه می‌برم

مازیار فلاحی - گندم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟سلـام ، خوبید

♥ امیدوارم روز جمعه خوبی داشته باشین

حذفی نداشتیم فقط هولیا جونم عکس نداد که تا این مرحله فرصت داره عکس بده

موضوع امروزمون: دختر با گوشواره ی اسمی

نکات مثبت: چشمای بسته، صورت کامل معلوم نباشه، شال سرش باشه، آرایش

ملایم، حرف گوشواره فارسی باشه، کیفیت خوب و بدون آدرس

نکات منفی: آدرس و کیفیت پایین

مهلت: تا پس فردا

 فعلا بای تا هــای
فاطمه


نکات مثبت : شال ، حرف گوشواره ش ایرانیه

نکات منفی: معلوم نیست حرفش دقیقا چیه

نمره:99

وضعیت: میری بعدی

_______________________

Hulya


نکات مثبت : آرایش ملایم ، حرف گوشواره فارسیه ، کیفیت خوب و بدون

آدرس

نکات منفی: نداره

نمره: 100

♥ وضعیت: میری مرحله ی بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Diana the real briar beauty


نکات مثبت : بدون آدرس ، جنیفر لوپز ، آرایش ملایم

نکات منفی: کیفیتش

نمره: 98

وضعیت: میری مرحله ی بعد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Twilight


نکات مثبت : سالومه و ندا  ، حرف گوشواره فارسیه

نکات منفی: یه کوچولو کیفیت

نمره: 99

وضعیت: میری مرحله بعدی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Miss Celine


نکات مثبت : چشم بسته ، صورتش کامل معلوم نیست ، حرفش فارسیه

..شال هم فکر نمیکنم سرش باشه ولی سمت چپ انگار یه شال قرمزه

نکات منفی: یکم کیفیتش

نمره: 99

 وضعیت: خودت میدونی دیگه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
×CM()